2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Από που θα πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο αρχείο έτσι ώστε να μας εμφανιστεί το παράθυρο Create New File;

Απάντηση: Από το menu File /New και από την κορδέλα εργασιών (Ribbon) /New.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα