3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργήστε ένα νέο Project με ένα όνομα της επιλογής σας, δώστε του χώρο αποθήκευσης τον προεπιλεγμένο και προσθέστε βιβλιοθήκες εφόσον υπάρχουν.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα