3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Δημιουργήστε ένα νέο Project με ένα όνομα της επιλογής σας, δώστε του χώρο αποθήκευσης τον προεπιλεγμένο και προσθέστε βιβλιοθήκες εφόσον υπάρχουν.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα