3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Επιλέξτε όλες τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε στο Project facetoface_Project, εκτός από αυτές που είναι “Not available”.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα