1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το Inventor χρησιμοποιώντας τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε.

Απάντηση: Πατάμε 2 κλικ πάνω στη συντόμευση του εικονιδίου του Inventor ή δείχνουμε στο κουμπί Έναρξη και από εκεί μεταφερόμαστε Autodesk, Inventor.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα