3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επιλέξτε όλες τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε στο Project facetoface_Project, εκτός από αυτές που είναι “Not available”.

Απάντηση: Κάνουμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Configure Content Center Libraries και επιλέγουμε όλες τις βιβλιοθήκες που γράφουν Read Only και πατάμε Οκ ,έτσι ώστε να προστεθούν στο Project.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα