2. Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Τι είδους σχεδίαση προσφέρει  το Inventor;

Απάντηση: 3D Μηχανολογική σχεδίαση

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα