2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επιλέξτε να σχεδιάσετε σε 2D Sketch.

Απάντηση: Πατάμε πάνω στην επιλογή Create 2D Sketch.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα