1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Τι μπορούμε να δημιουργήσουμε στο περιβάλλον εργασίας Presentation;

Απάντηση: Την παρουσίαση συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης ενός αντικειμένου.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα