1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Ανοίξτε το Inventor χρησιμοποιώντας τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα