3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επιλέξτε, για να σχεδιάσετε, το επίπεδο XY.

Απάντηση: Από τα 3 επίπεδα σχεδίασης που μας εμφανίζονται, επιλέγουμε το ΧΥ επίπεδο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα