3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Επιλέξτε, για να σχεδιάσετε, το επίπεδο XY.

Απάντηση: Από τα 3 επίπεδα σχεδίασης που μας εμφανίζονται, επιλέγουμε το ΧΥ επίπεδο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα