4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Μεταφερθείτε στην κορδέλα εργασιών Ribbon και δείξτε με το ποντίκι τις εντολές Line, Polygon, Circle, Arc, Rectangle, Slot, Point, Splines.

Απάντηση:  Μεταφερόμαστε   πάνω από την περιοχή σχεδίασης και στην κορδέλα εργασιών Ribbon. Δείχνουμε τις εντολές Line, Polygon, Circle, Arc, Rectangle, Slot, Point, Splines.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα