4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Μεταφερθείτε στην κορδέλα εργασιών Ribbon και δείξτε με το ποντίκι τις εντολές Line, Polygon, Circle, Arc, Rectangle, Slot, Point, Splines.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα