3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον  του Inventor, ανοίγοντας και τους 4 τύπους αρχείων για να εξοικειωθείτε.

Απάντηση: Αναπτύσσουμε το μενού File και επιλέγουμε New. Στη συνέχεια πατάμε πάνω και στους 4 τύπους αρχείων, στον καθένα ξεχωριστά.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα