1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Πότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε και να ορίσουμε το Inventor Project File;

Απάντηση: Πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα