2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το menu του Project Inventor File.

Απάντηση: Μεταφερόμαστε στην κορδέλα εργασιών (Ribbon) και από εκεί κάνουμε αριστερό κλικ στο εικονίδιο Projects.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα