4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Μεταφερθείτε στην κορδέλα εργασιών Ribbon και δείξτε με το ποντίκι τις εντολές Line, Polygon, Circle, Arc, Rectangle, Slot, Point, Splines.

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα