1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Εμφανίστε την παλέτα Tool Palettes πληκτρολογώντας τη συντομογραφία της εντολής, εάν είναι ορατή να την κλείσετε για να την εμφανίσετε.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα