5. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε τις Ρυθμίσεις της Καρτέλας Layout δίνοντας χρώμα της δικής σας επιλογής.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display, Colors, Context: Sheet/layout/ Interface Element, Uniform background (φόντο της καρτέλας) Color π.χ μαύρο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα