8. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Δημιουργήστε μία νέα παλέτα εργαλείων πάνω στην Tool Palettes και αφήστε το προεπιλεγμένο όνομα.

Απάντηση: Πατάμε δεξί κλικ πάνω στον τίτλο της Tool Palettes από την λίστα εντολών που εμφανίζεται επιλέγουμε New Tool Palette (δημιουργείτε μία νέα παλέτα εργαλείων).

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα