2. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε 3D Modeling χρησιμοποιώντας το μενού.

Απάντηση: Tools, Workspaces.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα