1. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Απενεργοποιήστε τις Ράβδους κύλισης -scroll bars-.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools ή πατάμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της σχεδιαστικής περιοχής και επιλέγουμε Options. Στο παράθυρο Options που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα Display. Ενεργοποιούμε την επιλογή Scroll bars in drawing window για να εμφανίσουμε τις ράβδους.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα