8. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε Αλλαγή της Γραμματοσειράς της περιοχής εντολών σε μία της δικής σας επιλογής.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools, επιλέγουμε Options / Display / Fonts, επιλέγουμε μία άλλη γραμματοσειρά, Apply & Close, OK.

.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα