4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μενού εντολών εμφανίστε τις παρακάτω γραμμές εργαλείων Text, View, Styles στη συνέχεια μετακινήστε τες μέσα στην περιοχή σχεδίασης (drag and drop).

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα