3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε Drafting & Annotation χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο.


Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα