5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε την Tool Palettes στην Αριστερή πλευρά της οθόνης του AutoCad χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα