5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Τοποθετήστε την Tool Palettes στην Αριστερή πλευρά της οθόνης του AutoCad χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα