7. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αποκρύψτε τις καρτέλες Home, View και Express Tools της κορδέλας εργασιών.

Απάντηση: Πατώντας δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην κορδέλα εργασιών και επιλέγοντας το μενού Tabs ξετσεκάρουμε τις καρτέλες Home, View και Express Tools που θέλουμε να αποκρύψουμε. Κάνουμε το αντίθετο εάν θέλουμε να τις εμφανίσουμε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα