3. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD σε Drafting & Annotation χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εικονίδιο.

Απάντηση: Πατάμε πάνω στο κουμπί Workspace και τσεκάρουμε την επιλογή Drafting & Annotation.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα