6. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Εμφανίστε την Κορδέλα Εργασιών.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools και επιλέγουμε Palettes και Ribbon .

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα