4. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε επαναφορά του μεγέθους της οθόνης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων.

Απάντηση: Control & 0.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα