3. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Μεγιστοποιήστε την οθόνη του AutoCAD, χρησιμοποιώντας το μενού View.

Απάντηση: View/Clean screen.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα