4. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Κάντε αλλαγή στο περιβάλλον του AutoCAD από Drafting & Annotation, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής, σε 3D Modeling.

Απάντηση: Πατάμε πάνω στο πλαίσιο επιλογής και επιλέγουμε 3D Modeling.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα