10. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε το μέγεθος κειμένου της περιοχής εντολών & μηνυμάτων.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools επιλέγουμε Options / Display μεταφερόμαστε Fonts, Size, επιλέγουμε 12, Apply & Close, OK.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα