1. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Ανοίξτε το AutoCAD χρησιμοποιώντας τη συντόμευση, υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν υπάρχει, να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική επιλογή που έχετε.

Απάντηση: Πατάμε 2 κλικ πάνω στη συντόμευση του εικονιδίου του AutoCad ή δείχνουμε στο κουμπί έναρξη επιλέγουμε όλα τα προγράμματα και από εκεί μεταφερόμαστε Autodesk, Autocad.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα