1. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε το περιβάλλον του προγράμματος σε Drafting & Annotation χρησιμοποιώντας το κουμπί Workspace Switching.

Απάντηση: Πατάμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο κουμπί Workspace Switching και επιλέγουμε το περιβάλλον Drafting & Annotation.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα