2. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αποκρύψτε την παλέτα Tool Palettes χρησιμοποιώντας το συνδυασμό των πλήκτρων.

Απάντηση: Ctrl + 3 από το πληκτρολόγιο.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα