6. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Τοποθετήστε την Tool Palettes στη δεξιά πλευρά της οθόνης του AutoCad χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή.

Απάντηση: Πατάμε δεξί κλικ πάνω στον τίτλο της Tool Palettes από την λίστα εντολών που εμφανίζεται, επιλέγουμε Anchor Right.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα