9. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Μετονομάστε την παλέτα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη άσκηση, δίνοντας το όνομα Quick.

Απάντηση: Πατάμε πάνω στην παλέτα που θέλουμε να μετονομάσουμε επιλέγουμε Rename πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε και μετονομάζετε ολόκληρο το πλαίσιο παλετών.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα