6. Απάντηση Βήμα-Βήμα και με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε τις Ρυθμίσεις της Command line text σε Colors π.χ. μπλέ.

Απάντηση: Δείχνουμε στο μενού Tools, Options, Display, Colors, Context: Command line Interface Element, Command History text, Color π.χ μπλέ.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα