1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Τοποθετήστε στον καμβά του Grasshopper, 4 παραμέτρους Point.

Απάντηση:

  1. Για να εισάγουμε την παράμετρο Point στον καμβά του Grasshopper,
  2. θα μεταφερθούμε στη καρτέλα Params και θα επιλέξουμε από το πάνελ Geometry, την παράμετρο Point.
  3. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο σημείο που θέλουμε να τοποθετηθεί στον καμβά.
  4. Για να δημιουργήσουμε ακόμα 3 αντίγραφα της παραμέτρου,
  5. θα την επιλέξουμε και πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + C του πληκτρολογίου, θα την αντιγράψουμε.
  6. Τέλος, θα πατήσουμε 3 φορές τα πλήκτρα Ctrl + V του πληκτρολογίου, για να δημιουργήσουμε τα αντίγραφα.
  7. Τα τοποθετούμε σύροντας στην επιθυμητή θέση και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα