3.Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Εισάγετε το component 4Point Surface. Ορίστε τα outputs των παραμέτρων, να συνδέονται με τα inputs του component.

Απάντηση:

  1. Μεταφερόμαστε στην καρτέλα Surface του Grasshopper και στο πάνελ Freeform.
  2. Επιλέγουμε το component 4Point Surface και το εισάγουμε στην επιθυμητή θέση στον καμβά.
  3. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το output της πρώτης παραμέτρου Point και σύροντας, τη συνδέουμε με το input A του component.
  4. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το output της δεύτερης παραμέτρου Point και σύροντας, τη συνδέουμε με το input Β του component.
  5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τα inputs C και D και παρατηρούμε το αποτέλεσμα της επιφάνειας που δημιουργήθηκε στο Rhino.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα