1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Μεταβείτε στην καρτέλα Curve του Grasshopper και στο πάνελ Primitive. Εισάγετε το component Line στον καμβά.

Απάντηση: Επιλέγουμε την καρτέλα Curve και εντοπίζουμε το πάνελ Primitive. Κάνουμε κλικ στο στοιχείο Line και στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο σημείο του καμβά, που θέλουμε να το τοποθετήσουμε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα