1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Μεταβείτε στην καρτέλα Curve του Grasshopper και στο πάνελ Primitive. Εισάγετε το component Line στον καμβά.

Απάντηση:

  1. Επιλέγουμε την καρτέλα Curve και εντοπίζουμε το πάνελ Primitive.
  2. Κάνουμε κλικ στο στοιχείο Line και στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο σημείο του καμβά, που θέλουμε να το τοποθετήσουμε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα