5. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ορίστε τα αντικείμενα του Grasshopper, να εμφανίζονται ως πλέγμα στην προβολή του Rhino.

Απάντηση:

  1. Για να ορίσουμε τα αντικείμενα του Grasshopper να εμφανίζονται ως πλέγμα στην προβολή του Rhino,
  2. θα πατήσουμε στο εικονίδιο της εντολής Draw wireframe preview geometry, του Canvas Bar.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα