2. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αλλάξτε το χρώμα των Error Capsules σε μπλε.

Απάντηση: Μεταφερόμαστε στην υπό-κατηγορία Palette και εντοπίζουμε το πλαίσιο Error Capsule. Πατάμε στο πεδίο Fill της κατάστασης Normal και αλλάζουμε το χρώμα σε μπλε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα