2. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αλλάξτε το χρώμα των Error Capsules σε μπλε.

Απάντηση:

  1. Μεταφερόμαστε στην υπό-κατηγορία Palette
  2. εντοπίζουμε το πλαίσιο Error Capsule.
  3. Πατάμε στο πεδίο Fill της κατάστασης Normal
  4. εντοπίζουμε το πλαίσιο Error Capsule,
  5. πατάμε στο πεδίο Fill της κατάστασης Normal
  6. αλλάζουμε το χρώμα σε μπλε.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα