3. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Δημιουργήστε μία νέα προβολή, με όνομα F2F, συντεταγμένες 0,0 και Zoom 100%.

Απάντηση:

  1. Για να δημιουργήσουμε μία νέα προβολή, θα πατήσουμε στο εικονίδιο Add named view της Canvas Bar.
  2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε F2F στο πεδίο Name.
  3. Ορίζουμε το Anchor σε 0,0 και στο Zoom ορίζουμε 100%.
  4. Πατάμε στο κουμπί ΟΚ, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα