2.Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Ορίστε ως δεδομένο εισόδου για το Start Point (Α), ένα τυχαίο σημείο στο Rhino.

Απάντηση:

  1. Θα κάνουμε δεξί κλικ στο στοιχείο εισόδου Start Point (A)
  2. θα επιλέξουμε Set one Point.
  3. Στη συνέχεια, θα κάνουμε κλικ στο επιθυμητό σημείο στην προβολή του Rhino και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα