1. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Εισάγετε στον καμβά του Grasshopper, το component Line.

Απάντηση:

  1. Για να εισάγουμε το component Line στον καμβά του Grasshopper,
  2. θα μεταφερθούμε στην καρτέλα Curve και θα αναπτύξουμε το πάνελ Primitive.
  3. Θα επιλέξουμε το component Line και θα κάνουμε κλικ στο επιθυμητό σημείο στον καμβά.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα