1. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Εισάγετε στον καμβά του Grasshopper, το component Line.

Απάντηση: Για να εισάγουμε το component Line στον καμβά του Grasshopper, θα μεταφερθούμε στην καρτέλα Curve και θα αναπτύξουμε το πάνελ Primitive. Θα επιλέξουμε το component Line και θα κάνουμε κλικ στο επιθυμητό σημείο στον καμβά.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα