2. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Αλλάξτε το zoom της προβολής του καμβά σε 150%.

Απάντηση: Για να αλλάξουμε το zoom της προβολής του καμβά, θα αναπτύξουμε τη λίστα Zoom factor και θα επιλέξουμε 150 %.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα