2. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αλλάξτε το zoom της προβολής του καμβά σε 150%.

Απάντηση: Για να αλλάξουμε το zoom της προβολής του καμβά, θα αναπτύξουμε τη λίστα Zoom factor και θα επιλέξουμε 150 %.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα