2. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Υποδείξτε στο περιβάλλον εργασίας του Grasshopper τη Menu Bar, την Component Bar και τον καμβά.

Απάντηση: Η menu Bar βρίσκεται στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας του Grasshopper, κάτω από τη γραμμή τίτλου του λογισμικού. Ακριβώς από κάτω, βρίσκεται η Component Bar. Στο κέντρο του παραθύρου βρίσκεται ο καμβάς, ο οποίος καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα του παραθύρου.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα