3. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Αποκρύψτε το Canvas Toolbar και ορίστε να εμφανίζονται όλα τα Components στις καρτέλες.

Απάντηση: Αναπτύσσουμε το μενού View και από-επιλέγουμε το Canvas Toolbar. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το Obscure Components, ώστε να εμφανίζονται όλα τα components στα tabs.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα