3. Ερώτηση Πρακτικής Άσκησης με Απάντηση Βήμα-Βήμα

Ερώτηση: Αποκρύψτε το Canvas Toolbar και ορίστε να εμφανίζονται όλα τα Components στις καρτέλες.

Απάντηση:

  1. Αναπτύσσουμε το μενού View
  2. από-επιλέγουμε το Canvas Toolbar.
  3. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το Obscure Components, ώστε να εμφανίζονται όλα τα components στα tabs.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Question Box: Απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

0 Ερωτήματα