4. Απάντηση Βήμα-Βήμα & με Video

Ερώτηση: Δημιουργήστε 2 points σε τυχαία θέση στο Rhino και ορίστε τα ως σημεία εισόδου Α και Β, για το component Line.

Απάντηση: Μεταφερόμαστε στο Rhino και ενεργοποιούμε την εντολή Multiple Points. Δημιουργούμε 2 σημεία σε τυχαία θέση στην προβολή και επιστρέφουμε στο παράθυρο του Grasshopper. Πατάμε δεξί κλικ στο στοιχείο εισόδου Α και επιλέγουμε Set one Point. Στην command line του Rhino, αλλάζουμε το Type σε Point και επιλέγουμε το επιθυμητό σημείο. Στη συνέχεια, πατάμε δεξί κλικ στο στοιχείο εισόδου Β και επιλέγουμε Set one Point Επιλέγουμε και το δεύτερο σημείο στο Rhino και παρατηρούμε το αποτέλεσμα. Δημιουργήθηκε η γραμμή μεταξύ των 2 σημείων και μετακινώντας τα σημεία, μεταβάλλεται και η γραμμή.

Video Απάντηση: Δείτε την παρακάτω video απάντηση για την ερώτηση.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα